Implică-te
Biografie parlamentară

La alegerile uninominale din noiembrie 2012, am primit votul cetățenilor din colegiul 4, Sector 2, Bucureşti, pentru a-i reprezenta în Senatul României. Sunt mândră de această onoare, le mulţumesc şi le garantez că îi voi reprezenta cu tot interesul şi profesionalismul pe care îl merită.

 

In momentul de faţă sunt Preşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene.

 

Principalele funcții pe care le îndeplinește Senatul României sunt:

- Funcția legislativă

- Funcția de control parlamentar

- Funcția de a alege, numi și revoca unele autorități publice

- Atribuții în domeniul politicii externe

Structură

Conducerea Senatului este asigurată de un organism colectiv, Biroul Permanent, care este compus din președinte, 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori. Președintele Senatului este ales pe durata legislaturii, iar ceilalți membri ai Biroului Permanent sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni, aceștia putând fi revocați înainte de expirarea mandatului.

De asemenea, Senatul își constituie Comisii permanente (Comisia de Muncă, Cultură, Politică Externă, etc) și poate constitui Comisii de anchetă sau Comisii comune cu deputații.

Grupurile Parlamentare sunt grupurile formate din senatori afiliați și se constituie din cel puțin 7 senatori. Grupurile își aleg un lider, 1-3 vicelideri și un secretar. În prezent sunt 5 Grupuri (PDL, PSD+PC, PNL, UDMR, Mixt).

Senatorii sunt aleși prin vot universal, direct, secret, în colegii uninominale, potrivit principiului reprezentării proporționale. În prezent, norma de reprezentare pentru alegerea senatorilor este de 1 la 160.000 de locuitori, astfel încât numărul senatorilor este de 137. Senatorii își desfășoară activitatea atât în Plenul Senatului, în ședințele Comisiilor, la Grupurile Parlamentare, cât și în birourile parlamentare din circumscripțiile în care a fost ales.

 Legiferarea în Senat

Parlamentul adoptă legi constituționale, organice și ordinare. Legile constituționale sunt Constituția și Legile de revizuire a ei. Legile organice reglementează domenii foarte importante ca sistemul electoral, partidele politice, organizarea Guvernului și CSAT, regimul juridic al proprietății, regimul general privind raporturile de muncă, organizarea administrației locale, a teritoriului etc.

Legile organice se adoptă cu votul majoritatea senatorilor (69). Legile ordinare și hotărârile Senatului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședința de plen.

Camera Deputaților este Cameră Decizională pentru anumite tipuri de legi, Senatul pentru altele. Mai multe detalii veți găsi mai jos, extrase din Constituție.

Fazele procesului de legiferare:

- Inițiativa legislativă

- Consultare publică

- Examinarea și avizarea proiectelor de lege în cadrul Comisiilor Permanente

- Includerea proiectului de lege pe Ordinea de Zi a Senatului

- Dezbaterea și Votul în Plen

- Trimiterea legii la Camera care are competență decizională

- Promulgarea legii de către Președintele României

- Publicarea legii în Monitorul Oficial

ARTICOLUL 74 din Constituţie

Initiativa legislativa

(1) Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care îsi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar în fiecare din aceste judete, respectiv în municipiul Bucuresti, trebuie sa fie înregistrate cel putin 5.000 de semnaturi în sprijinul acestei initiative.

(2) Nu pot face obiectul initiativei legislative a cetatenilor problemele fiscale, cele cu caracter international, amnistia si gratierea.

(3) Guvernul îsi exercita initiativa legislativa prin transmiterea proiectului de lege catre Camera competenta sa îl adopte, ca prima Camera sesizata.

(4) Deputatii, senatorii si cetatenii care exercita dreptul la initiativa legislativa pot prezenta propuneri legislative numai în forma ceruta pentru proiectele de legi.

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente sa le adopte, ca prima Camera sesizata.

ARTICOLUL 77

Promulgarea legii

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Presedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.

(2) Înainte de promulgare, Presedintele poate cere Parlamentului, o singura data, reexaminarea legii.

(3) Daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea.

ARTICOLUL 78

Intrarea în vigoare a legii

Legea se publica în Monitorul Oficial al României si intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta în textul ei.